Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Učebné osnovy

Etika v podnikaní je vyučovací predmet, ktorý je možné zaradiť do rôznych stredoškolských predmetov zameraných prevažne na podnikanie, riadenie, ekonomiku, etiku, manažment osobných financií, aplikovanú ekonómiu a náuku o spoločnosti.

Obsah predmetu ponúka základy osobnej aj podnikateľskej etiky a morálky. Zaoberá sa nielen osobnými hodnotami, ale aj hodnotami firiem, firemnou kultúrou, korupciou a spoločensky zodpovedným podnikaním. Pomáha zvyšovať mravné s právne povedomie žiakov a učí ich prijímať správne rozhodnutia.

 

OSNOVY NA STIAHNUTIE (platné pre šk. rok 2024/2025):