Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kapitoly

Vzdelávací obsah
  • Program využíva e-learningové techniky vzdelávania prostredníctvom online učebnice Etika v podnikaní, ktorá je rozdelená
    do 10. kapitol:

1. kapitola:
A - Čo je etika?
B - Univerzálne hodnoty.
2. kapitola: 
A - Vy a vaše hodnoty.
B - Čo si naozaj vážite a prečo?
3. kapitola:
A - Proces morálneho rozhodovania.
B - O konfliktoch.
4. kapitola:
A - Urobiť to, čo je správne.
B - Rast etického ja.
5. kapitola:
A - O ekonomike a podnikaní.
B - Aké formy podnikania poznáme?
6. kapitola:
A - Vštepovanie etiky do podnikania.
B - Čo je firemná filantropia?
C -  Etický kódex.
7. kapitola:
A - Prečo byť spoločensky zodpovedným podnikom?
B -  Koho sa zodpovedné podnikanie týka? Kto sú zainteresované subjekty, alebo stakeholders?
8. kapitola:
A - Firemná kultúra.
B -  Zákon platí pre každého.
9. kapitola:
Korupcia
10. kapitola:
Etika v podnikaní a informačná bezpečnosť.