Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlášky

  • Ak máte na vašej škole záujem realizovať program Etika v podnikaní vyplňte, prosím, online prihlášku.
  • Noví učitelia, ktorí majú záujem program realizovať v šk. roku 2024/2025 vypĺňajú iba prihlášku do programu. Získajú tak prístup ku vzdelávaciemu obsahu programu.
  • Na základe zmeny spôsobu poskytovania vzdelávacieho obsahu programu pre školy, nie je nutné, aby nový učiteľ absolvoval od šk. roku 2024/2025 vzdelávanie. Program tak môže realizovať akýkoľvek stredoškolský učiteľ, ktorý vyplní prihlášku do programu a uhradí poplatok za program.