Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

  • Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť - pre študentov, ktorí absolvujú program Etika v podnikaní.
  • Social Innovation Relay (SIR) - medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group s cieľom oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania, podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.
  • Solve for Tomorrow - program, v ktorom študenti pracujú na nápade pre svoju komunitu so zapojením technológií

  • I.N.I. Innovation Camp - súťaž určená pre študentov stredných odborných škôl na Slovensku. Študenti budú v zmiešaných 5-členných tímoch hľadať najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaž sa uskutoční v utorok 25. apríla 2023 v Bratislave - Hotel Color. 
  • Dni kariéry - Career Day - webináre zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.