Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

  • Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť - pre študentov, ktorí absolvujú program Etika v podnikaní.
  • Solve for Tomorrow - program, v ktorom študenti pracujú na nápade pre svoju komunitu so zapojením technológií
  • Dni kariéry - Career Day - webináre zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.
  • I.N.I. Innovation Camp - súťaž určená pre študentov stredných odborných škôl na Slovensku. Študenti budú v zmiešaných 5-členných tímoch hľadať najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaž sa uskutoční v utorok 25. apríla 2023 v Bratislave - Hotel Color.