Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2022/2023

 

Júl 2022
 • 25. 07.                              Registrácia do systému. 
August 2022
 • 15. 08.                             Koniec registrácie do systému
 • 15. 08.                             Začiatok Modulu 1
September 2022
 • 06. - 07.                           Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní - pre učiteľov zapojených                                                                                                               do vzdelávania v školskom roku 2022/2023 (prezenčné štúdium,  Bratislava 
 • 26.  - 30.                          Záverečné prezentácie učiteľov zapojených do vzdelávania v školskom roku 2021/2022 - Bratislava,                                                                                                 Banská Bystrica, Košice - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené.
December 2022
 • 15. 12.                              Koniec Modulu 1      
 • 15. 12.                              Začiatok Modulu 3
Február 2023
 • 07. 02.                             Žilina - Modul 4, jarná porada učiteľov programu (09:30 - 14:30, S&T)
 • 09.02.                              Bratislava - Modul 4, jarná porada učiteľov programu (9:00 - 14:00, SAP)
Marec 2023
 • 06. 03.                              Začiatok korešpondenčného kola súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, zverejnenie prípadovej štúdie.  
 • 15. 03.                              Koniec Modulu 3                                        
Apríl 2023
 • 03. 04.                             Záver korešpondenčného kola súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť
 • 07. 04.                             Zverejnenie finalistov súťaže Vedieť sa... 
 • 18. 04.                             Finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť (termín sa môže zmeniť).
 • 25. 04.                             Súťaž pre študentov stredných odborných škôl - I.N.I Innovation Camp. Prihlasovanie bude spustené začiatkom apríla 2023.
Máj 2023                     
 • 25. 05.                            Posledný termín zaslania žiadosti o certifikáty za absolvovanie predmetu Etika v podnikaní.
 • 26. 05.                            Posledný termín na odoslanie záverečných prác učiteľov absolvujúcich vzdelávanie. 
Jún 2023
 • 12. - 16.                          Záverečné pohovory a prezentácie učiteľov absolvujúcich vzdelávanie (presný termín a harmonogram budú                                                                                   včas oznámené).