Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2018/2019

 

August
 • Registrácia do portálu - 10. august - 20. august 2018
 • Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
  -  20. august 2018 - 20. december 2018
 • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Etika v podnikaní (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) -  22. - 24.  august 2018
September
 •  Pracovné stretnutie učiteľov - 28. september 2018, Žilina (termín a miesto sa môže zmeniť)
Október
 •  Pracovné stretnutie učiteľov - 1. október 2018, Bratislava (termín a miesto sa môže zmeniť)
November

 

December
 • Modul 1: koniec modulu
 • Modul 3: Program JA Etika v podnikaní (dištančné štúdium) 20. december 2018 - 20. marec 2019
Január

 

Február

 

Marec
 • Pilotný workshop pre žiakov predmetu JA Etika v podnikaní - 14. marec 2019
 • Modul 3: koniec Modulu
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 18. marec 2019, Bratislava (termín a miesto sa môže zmeniť)
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 22. marec 2019, Žilina (termín a miesto sa môže zmeniť)
 • Súťaž "Vedieť sa správne rozhodnúť" - začiatok korešpondenčného kola - 19. marec 2019
Apríl
 • Posledný termín na zaslanie prác korešpondenčného kola súťaže "Vedieť... " - 19. apríl 2019, do 24:00
 • Súťaž "Vedieť sa správne rozhodnúť" - zverejnenie víťazov  korešpondenčného kola - 30. apríl  2019
Máj
 • Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu - 15. máj 2019
 • Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie -  25. máj 2019
 • Súťaž "Vedieť sa správne rozhodnúť" - finále - 30. máj  2019  (termín sa môže zmeniť)
Jún
 • Záverečné prezentácie a pohovor -  10. - 14. jún 2019  (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá) 
Júl

 

August