Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2020/2021

 

August 2020
 • 27.  07. 2020 - 10. 08.    Registrácia do portálu
 • 10. 08. - 10. 12.              Modul 1 - Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania 
                                           pre stredné školy  (dištančné vzdelávanie)
September  2020
 • 10. - 11.  09.                      Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné vzdelávanie, Bratislava)
                                              Pozvánka 
 • druhá polovica               Career Day - prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov, termín bude upresnený                                       
Október 2020
 • prvá polovica                 Career Day - prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov, termín bude upresnený
November 2020
 • prvá polovica                 Workshop pre žiakov (Bratislava)  - termín a miesto budú upresnené                                                  
December 2020
 • 10. 12.                             Modul 1 - ukončenie  (online učebnica) pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 10. 12. - 10. 03.              Modul 3 -  Program Etika v podnikaní (dištančné vzdelávanie) 
Január 2021
 • 21. - 23. 01.                     Social Innovation Realy (SIR) - webinár
 • 25. 01.                              Vedieť sa správne rozhodnúť - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Febuár 2021
 • prvá polovica                 Modul 4 -  Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - (prezenčné vzdelávanie), Bratislava, Žilina 
                                            
  miesta a čas budú upresnené
Marec 2021
 • 10. 03.                            Modul 3 - ukončenie modulu pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 31. 03.                            Vedieť sa správne rozhodnúť  - koniec korešpondenčného kola súťaže - posledný termín na zaslanie prác                                              do 24:00)
 • 31. 03.                            Social Innovation Relay - prihlášky do národnej súťaže
Apríl 2021                         
 • 12. 04.                            Záverečná prezentácia - prihlasovací formulár zverejnený
 • 17. 04.                            Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť - zverejnenie víťazov  korešpondenčného kola  
 • 17. 04.                            Social Innnovation Relay - vyhlásenie top 20 tímov 
 • druhá polovica           Social Innnovation Relay -  výber top 10 - príprava na národné finále
Máj 2021
 • 06. 05.                            Vedieť sa správne rozhodnúť - finále  súťaže- (termín sa môže zmeniť)
 • prvá polovica              Social Innnovation Relay  - národné finále

 • 15. 05.                            Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu 

 • 21. 05.                            Záverečná prezentácia - deadline na prihlásenie  prihlásenie sa na záverečnú prezentáciu/zaslanie práce pre učiteľov 
                                          zapojených  do vzdelávania
Jún 2021
 • 07. - 09. 06.                   Záverečné prezentácie učiteľov zapojených do vzdelávania - Bratislava, Banská Bystrica, Košice 
                                          termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
 • 17. 06.                            Social Innnovation Relay -  globálne finále (online v anglickom jazyku) 
August/September 2021
 • prvá polovica                Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné štúdium,  Bratislava