Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2020/2021

 

August 2020
 • 27.  07. 2020 - 10. 08.        Registrácia do portálu
 • 10. 08. - 10. 12.                   Modul 1 - Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania 
                                                pre stredné školy  (dištančné vzdelávanie)
September  2020
 • 10. - 11.  09.                        Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné vzdelávanie, Bratislava)
                                                Pozvánka                                        
Október 2020
 • 20.10.                                   Career Day - prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov
 • 21.10.                                   Career Day - prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov
 • 28.10.                                   Career Day - prioritne pre absolventov JA programov/štvrtákov
November 2020
 • 26.11.                                   Webinár pre žiakov - Etika a autenticita ako základ strategického manažmentu.                                             
December 2020
 • 10. 12.                                 Modul 1 - ukončenie  (online učebnica) pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 10. 12. - 10. 03.                  Modul 3 -  Program Etika v podnikaní (dištančné vzdelávanie) 
Január 2021
 • 26. a 29. 01.                      Social Innovation Realy (SIR) - webinár
 • 25. 01.                                Vedieť sa správne rozhodnúť - začiatok korešpondenčného kola súťaže
Febuár 2021
 • 08.02.                                 Modul 4 -  Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 14:30 - 15:30 online
Marec 2021
 • 10. 03.                               Modul 3 - ukončenie modulu pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 31. 03.                               Vedieť sa... - koniec korešpondenčného kola súťaže - posledný termín na zaslanie prác (do 24:00)
 • 31. 03.                               Social Innovation Relay - prihlášky do národnej súťaže
Apríl 2021                         
 • 12. 04.                              Záverečná prezentácia - prihlasovací formulár zverejnený
 • 17. 04.                              Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť - zverejnenie víťazov  korešpondenčného kola  
 • 17. 04.                              Social Innnovation Relay - vyhlásenie top 20 tímov, Vedieť sa... - 8 tímov do finále
 • 26.04.                               Social Innnovation Relay - 20 tímov pracuje na rozvinutom podnikateľskom nápade
 • 30.04.                               Social Innnovation Relay -  výber top 10 - príprava na národné finále
Máj 2021
 • 06. 05.                             Vedieť sa správne rozhodnúť - finále  súťaže - (termín sa môže zmeniť)
 • 11.05.                              Social Innnovation Relay  - národné finále

 • 15. 05.                             Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu 

 • 21. 05.                             Deadline na prihlásenie Záverečnej práce  učiteľov zapojených do vzdelávania.
Jún 2021
 • 07. - 09. 06.                   Záverečné prezentácie učiteľov zapojených do vzdelávania - Bratislava, Banská Bystrica, Košice 
                                          termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
 • 17. 06.                            Social Innnovation Relay -  globálne finále (online v anglickom jazyku) 
August/September 2021
 • prvá polovica                Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné štúdium,  Bratislava