Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2023/2024

 

September 2022
  • do 30. 09. | Prihlasovanie nových učiteľov do programu
  • do 30. 09. | Registrácia nových učiteľov do systému online učebnice
     
Apríl 2023
  • od 01. 04. | Spustenie prihlasovanie do programov JA Slovensko, vrátane Etiky v podnikaní, na šk. rok 2024/2025