Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2021/2022

 

August 2021
 • 12.  07. - 04. 08.                  Registrácia do portálu
 • 02. 08. - 02. 12.                   Modul 1 - Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania 
                                                pre stredné školy  (dištančné vzdelávanie)
September  2021
 • 09. - 10.  09.                        Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné vzdelávanie, Bratislava)
                                                Pozvánka, bude zaslaná po 30. septembri 2021.     
 • 29. 09.                                  Career Days (Dni kariéry) - Modul 1: Ako si nájsť prácu snov                            

Október 2021
 • 04. 10.                                  webinár - Kritické myslenie - pre žiakov programu Etika v podnikaní  
 • 06. 10.                                  Career Days (Dni kariéry) - Modul 2: Ako získať prácu snov      
 • 25. 10.                                  webinár - Kritické myslenie - pre učiteľov programu Etika v podnikaní 
December 2021
 • 02. 12.                                 Modul 1 - ukončenie  (online učebnica) pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 12. 12. - 10. 03.                  Modul 3 -  Program Etika v podnikaní (dištančné vzdelávanie) 
Február 2022
 • 08. 02.                                Modul 4 -  Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - online jarná porada učiteľov 
 • 10. 02.                                Modul 4 -  Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - online jarná porada učiteľov 
Marec 2022
 • 10. 03.                                Modul 3 - ukončenie modulu pre učiteľov absolvujúcich vzdelávanie
 • 21. 03.                                Vedieť sa správne rozhodnúť - zverejnenie prípadovej štúdie - začiatok korešpondenčného kola súťaže.
Apríl 2022                         
 • 19. 04.                               Vedieť sa správne rozhodnúť - záver korešpondenčného kola
 • 29. 04.                               Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť - zverejnenie finalistov - víťazov  korešpondenčného kola  
Máj 2022
 • 10. 05.                              Vedieť sa správne rozhodnúť - finále  súťaže - (termín sa môže zmeniť)
 • 15. 05.                              Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu             

Jún 2022
 • 30. 06.                              Deadline na prihlásenie Záverečnej práce  učiteľov zapojených do vzdelávania.
September 2022
 • 06. - 07.                           Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní - pre učiteľov zapojených do vzdelávania                                                                   v školskom roku 2022/2023 (prezenčné štúdium,  Belušské Slatiny 
 • 26.  - 30.                          Záverečné prezentácie učiteľov zapojených do vzdelávania v školskom roku 2021/2022 - Bratislava, Banská                                                                   Bystrica, Košice - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené.