Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Kalendár

pre školský rok 2019/2020

 

August
 • Registrácia do portálu - 5. august 2019
 • Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
  -  5. august 2019 - 5. december 2019
 • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Etika v podnikaní (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) -  21. - 23.  august 2019
November
 • workshop pre žiakov programu Etika v podnikaní (termín a miesto budú upresnené)
December
 • Modul 1: koniec modulu
 • Modul 3: Program Etika v podnikaní (dištančné štúdium) 25. december 2019 - 5. marec 2020
Január

webinár - Social Innovation Relay
 

Marec
 • Modul 3: koniec Modulu
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 9. marec 2020, Bratislava (termín a miesto sa môže zmeniť)
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 13. marec 2020, Žilina (termín a miesto sa môže zmeniť)
Apríl
 • Posledný termín na zaslanie prác korešpondenčného kola súťaže "Vedieť... " - 1. apríl 2020, do 24:00
 • Súťaž "Vedieť sa správne rozhodnúť" - zverejnenie víťazov  korešpondenčného kola - 15. apríl  2020
Máj
 • Súťaž "Vedieť sa správne rozhodnúť" - finále - 5. máj  2020  (termín sa môže zmeniť)
 • Žiadosť o certifikáty za absolvovanie predmetu - 15. máj 2020
 • Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie -  24. máj 2020
Jún
 • Záverečné prezentácie a pohovor -  9. - 11. jún 2020 (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá) 
August
 • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) 
  Účastníkom vzdelávania budú podrobnejšie informácie včas zaslané.