Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Webinár: Etika a autenticita ako základ strategického manažmentu

Webinár, na ktorom Tomáš Deák zo spoločnosti AT&T Global Operations & Services rozprával o tom, akú rolu by mala etika zohrávať v manažérskom prístupe, prečo je dôležité pre firmy osvojiť si správne etické princípy a ako môžu rôzne situácie a správanie jednotlivcov ovplyvniť dobré meno firmy si môžete pozrieť aj zo záznamu. Link na záznam je prístupný pre učiteľov programov JA Slovensko a získate ho vyplnením formulára. 

(Webinár sa uskutočnil vo štvrtok 26. novembra 2020 o 15:00).

Nahrávka webinára "Etika a autenticita ako základ strategického manažmentu"
Škola
Názov školy:
(napr. Obchodná akadémia)
Ulica:
Mesto:
 
Učiteľ
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
   
Počet  študentov, ktorí budú nahrávku pozerať
Z toho počet študentov, ktorí sa webinára zúčastnili naživo
 
Som zapojený/á v programe JA Slovensko:

 

 
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov na účel spracovania a evidencie pre potreby prístupu na online webinár, ktorý realizuje poskytuje JA Slovensko, n.o., v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé. Tento súhlas udeľujete na dobu určitú a to do 30. júna 2021.
 
Pred odoslaním údajov, prosím, skontrolujte ich správnosť.