Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Záznam - Kritické myslenie

Webinár Kritické myslenie pre učiteľov s Tomášom Kriššákom, 25. október 2021.

Ak ste webinár nestihli, alebo si ho chcete pozrieť ešte raz, ponúkame vám jeho záznam, ktorý dostanete v automatickej odpovedi po vyplnení nasledujúceho formulára. 

Formulár na vyžiadanie záznamu webinára
Kritické myslenie pre učiteľov
25. októbra 2021

Meno učiteľa:                            
Priezvisko učiteľa:                    
Mailová adresa učiteľa:         
Názov a adresa školy:             

Vyberte JA programy, ktoré realizujete:     

 Aplikovaná ekonómia

 Zručnosti pre úspech

 Etika v podnikaní

 Viac ako peniaze

 Ja a peniaze

 Učebnica ekonómie a podnikania