90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Učitelia zapojení do vzdelávania

Šk. rok 2022/2023.

Zoznam ja zoradený podľa dátumu prihlásenia a aktualizovaný 5. septembra 2022

Učiteľ Škola
 Marina Gribushina Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Mgr. Tomáš Chromčo Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Ing. Anna Košútová Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Ing. Marta Melayová Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Mgr. Katarína Dubravická Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava