Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Workshop

pre žiakov programu Etika v podnikaní organizujeme v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu.

Bratislava
 • 14. november 2019
 • 09:00 - 13:00
 • IBM, budova Tower 115, Pribinova 25
   
 • kapacita 30 žiakov - 2 zo školy
 • účastnícky poplatok 5 € za školu - uhrádza sa v mieste konania
   
 • Z kapacitných dôvodov sa workshopu môžu zúčastniť iba žiaci.
 • Po naplnení kapacity, bude prihlasovanie zastavené.
 • V prípade nenaplnenia kapacity, budeme oslovovať náhradníkov.


Pozvánka | Zoznam prihlásených žiakov
Foto Google | Instagram