Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Webinár Kritické myslenie pre učiteľov Evp

 

Webinár je primárne určený učiteľom programu Etika v podnikaní, dávame však možnosť prihlásiť sa aj učiteľom z ostatných JA Slovensko programov. V prihlasovacom formulári, prosím, vyznačte, do ktorých programov ste zapojený/-á. 

Prihlasovací formulár vyplňte najneskôr do 21. októbra 2021 do 12:00.

Linka na pripojenie vám bude zaslaná v automatickej odpovedi. 

Prihláška na webinár "Kritické myslenie" - pre učiteľov programu Etika v podnikaní

pondelok 25. október 2021, 14.00 - 15.30 hod.

Škola  
Názov školy:
(napr. Obchodná akadémia)
Ulica:
Mesto:
   
Učiteľ/učiteľka  
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Telefón:
   

Som zapojený/á v programe JA Slovensko:

(napr. Aplikovaná ekonómia,  Zručnosti pre úspech...)

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 
Pred odoslaním údajov, prosím, skontrolujte ich správnosť.