Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Zoznam prihlásených tímov do súťaže

Zoznam tímov, ktoré sa so svojimi súťažnými prácami - riešeniami prípadovej štúdie - prihlásili do súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť. Práce boli po doručení odoslané porotcom, ktorí ich vyhodnocujú a vyberajú 8 tímov, ktoré postúpia do finále.
Zverejnenie finalistov je naplánované na 10. mája 2019.

Finále súťaže je plánované na 30. mája 2019 v priestoroch HPE, Galvaniho 7, Bratislava. Bližšie informácie o finále dostanú postupujúce tímy emailom v oficiálnej pozvánke.

názov školy ulica  mesto 
SOŠ podnikania Strečnianska 20 Bratislava
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava
Stredná odborná škola  Lipová 8 Handlová
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice
Gymnázium Lorencova Krompachy
Stredná škola techniky a služieb   Pod amfiteátrom 7 Levice
Stredná odborná škola služieb Ul. sv. Michala 36 Levice
Evanjelická spojená škola Komenského 10 Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Gymnázium Jablonská 5 Myjava
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka, 3 Nové Zámky
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica
Stredná odborná škola polytechnická Štefánikova 39 Svit
Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 Šurany
Spojená škola Medvedzie 1133/1 Tvrdošín
Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
Gymnázium Varšavská 1 Žilina