Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Prihláška do súťaže

Vedieť sa správne rozhodnúť 2019/2020

UPOZORNENIE: Prihlášku si, prosím, najprv prečítajte, aby ste si pred jej vypĺňaním zabezpečili všetky údaje potrebné k jej správnemu a úspešnému vyplneniu. Uzávierka prihlášok do súťaže je 22. marca 2020.

Údaje vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 
Záväzná prihláška do súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť
Názov tímu:    
       
Škola
Názov (napr. Obchodná akadémia):   Ulica:  
Mesto:   PSČ:  

Učiteľ

(meno a priezvisko):

     
Typ školy

 Gymnázium

 Stredná škola s ekonomickým zameraním (napr. obchodná akadémia, hotelová akadémia,      stredná škola podnikania, obchodu a služieb....)

 Škola s technickým zameraním

 Ostatné (napr. zdravotná...)

  
       
Údaje o súťažiacich  
1. študent:      

Meno a priezvisko:

     
Email:   Tel. kontakt:  
Vek:    
           
2. študent:      
Meno a priezvisko:      
Email:   Tel. kontakt:  
Vek:    
       
Prehlásenie riaditeľa školy
 
Keďže súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť je súčasťou programu  Etika v podnikaní, súhlasím, aby sa dvaja zástupcovia triedy/skupiny študentov zapojenej v programe v prípade postupu zúčastnili finále súťaže a zabezpečím ich účasť na nej dňa 5. mája 2020.   
Odoslaním formulára súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže, s ktorými boli oboznámení aj zapojení žiaci,  príp. iné osoby, ktoré by mali byť o nich informované. Tieto osoby (vrátane žiakov) sa s pravidlami a podmienkami oboznámili a súhlasia s nimi.
Riaditeľ školy:    
       
Prihlásením sa do súťaže potvrdzujete, že k účasti študentov v súťaži máte súhlas ich rodičov!
       
Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
       
Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku v hodnote 5 € na č. ú.: SK48 8330 0000 0024 0123 3453, var. symbol 232.:
úhrada prevodným príkazom z účtu: dátum úhrady:
úhrada poštovou poukážkou - číslo podania: dátum úhrady:
       

Priložte súťažnú prácu:

(súťažná práca nesmie mať viac ako 5MB)


  
Prihlášku vyplnil:
Meno a priezvisko:  
Pracovná pozícia:    
Email:    
Dátum: 14.10.2019 08:30    
       
Pred odoslaním údajov, skontrolujte ich správnosť!  
Uzávierka prihlášok do súťaže je 22. marca 20120.