Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

21. (23.) január 2020           - začiatok tvorby inovatívneho nápadu 

3. apríl 2020 do 24.00         - uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác - rozhoduje čas na emailovej správe

15. apríl 2020                        - vyhlásenie finalistov - zoznam, uvedený na webowej stránke programu

 5. máj 2020                           - (termín môže byť upravený) Celoslovenské finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť v Bratislave 
 

 2. - 5. júna 2020                     - Mladý líder - tímy, ktoré sa vo finále súťaže umiestnia na prvých troch miestach, automaticky získavajú 
                                                    účasť na tomto podujatí