Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Časový harmonogram súťaže

 

19. marca - 19. apríla 2019 

 1. kolo - zverejnenie prípadovej štúdie - príjem prihlášok a súťažných prác

19. apríla 2019 do 24.00

Uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác - rozhoduje čas na emailovej správe

10. mája 2019

Vyhlásenie finalistov

30. máj 2019

Celoslovenské finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť v Bratislave