Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Súťaž tímov v programe Etika v podnikaní  - Vedieť sa správne rozhodnúť. 

PRIHLÁŠKA do súťaže 

Vitajte v súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť v školskom roku 2019/2020. Táto súťaž je súčasťou programu Etika v podnikaní (EvP) a je podporovaná Férovou nadáciou O2 a spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

Súťaž je určená pre študentov, ktorí program absolvujú v tomto školskom roku. Zámerom súťaže je podporovať záujem mladých ľudí a umožniť im vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh, analyzovaní prípadových štúdií a pri hľadaní riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného života.

Cieľom súťaže je taktiež podporiť rozvoj komunikačných zručností a schopností študentov viesť dialóg v procese etického rozhodovania a tímovej spolupráce, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského i pracovného života.

Všetky potrebné informácie k prihlasovaniu do súťaže, jej priebehu a podmienkach budú zverejnené v aktuálnom čase a učitelia budú informovaní aj prostredníctvom manažérky programu.