90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2021-2022

Zoznam ja zoradený podľa dátumu prihlásenia a aktualizovaný 28. mája 2021

Učiteľ Škola
Viera Červenáková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
Zuzana Dvorčáková Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Jana Petkaničová Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Daniela Fotulová Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice
Zuzana Klučiarová Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 27
Beáta Andrášová Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Veronika Hrnčiarová Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Renata Lenková Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Katarína Kováčová Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
- Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Katarína Eszenyiová Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
- Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Monika Rolková Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Anna Gallová Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Ivona Drenčáková Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Mária Dudová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Mária Žiaková Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava