90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2020-2021

Zoznam bol aktualizovaný 10.  júla 2020

Škola Učiteľ
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad Ing. Jana Bencková
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Mgr. Lýdia Cziriová
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Ing. Mária Hauliková
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Ing. Martin Pagáč
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš Ing. Stanislava Pethövá
Stredná odborná škola strojnícka , Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica Mgr. Danka Hnilicová