Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2023/2024

Zoznam je zoradená podľa dátumu prihlásenia. 

Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom Škola Ulica Mesto
Ing. Kvetoslava Danková   Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
Mgr. Zuzana Dolhyová   Gymnázium Alejová 1 Košice
Ing. Beáta Andrášová   Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov
Ing. Henrieta Takácsová   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky
Ing. Soňa Jonaštíková   Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica
Ing. Henrieta Nemčovičová   Stredná športová škola Kožušnícka 2 Trenčín
Mgr. Antónia Gracová   Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov
PaedDr. Lenka Dušičková   Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Mgr. Sylvia Škúciová   Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava
Ing. Zuzana Krajňáková   Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
Ing. Viera Zlatohlávková   Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
Ing. Patrícia Halajová   Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
Mgr. Katarína Čviriková   Obchodná akadémia Nám. hrdinov Šurany
Ing. Miriam Lidajová   Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica
Ing. Anna Košútová   Stredná odborná škola podnkania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo
Ing. Martina Čelková   Stredná odborná škola dopravná Rosinská 3126/2 Žilina
Ing. Jana Bakovková   Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom 7 Levice
Ing. Marta Melayová   Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5 Sereď
Ing.Mgr. Anna Bránická   SOŚ podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo
RNDr. Alena Korcsoková   Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 Šahy
Mgr. Veronika Hrnčiarová   Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš
Ing. Kvetoslava Danková   Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
Mgr. Ing. Martin Pagáč   Evanjelické lýceum Vranovská 2 Bratislava
Ing. Mária Hauliková   Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Levice
Ing. Silvia Maruniaková   Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová
Ing. Tatiana Oravcová , MBA Súkromná stredná odborná škola Animus Akademická 4 Nitra
Mgr. Adriana Guothová   Stredná odborná škola polytechniciká Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Ing. Danka Citrjaková   Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske Mierová 727 Strážske
Ing. Dana Navarová   Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok
Ing. Zdenka Kožlejová   Spojená škola Centrálna 464 Svidník
Ing. Johana Pálinkášová   Spojená škola Ivánka pri Dunaji SNP 30 Ivánka pri Dunaji
RNDr. Magdaléna Hessková   Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
Ing. Iveta Širgelová   Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
Mgr. Anna Svetikova   Stredná odborná škola služieb Ulica sv. Michala 36 Levice
Ing. Jana Pomajbová   Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Katarína Lackóová   Obchodná akadémia Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Levice
Mgr. Jana Gabrišová   Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Grösslingová 18 Bratislava
Ing. Adriana Kačeňáková   Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava
Ing. Eliška Bédi Hlinková   Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica
Mgr. Milan Fandl   Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok
Paed Dr. Miriam Sterczová   Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu Štefánikova 39 Svit
Ing. Jaroslava Ostrožlíková   Obchodná akadémia Nám.hrdinov 7 Šurany
Ing. Adriana Jurášková   Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava
PhDr. Jana Mašlonková MBA Sukromná spojená škola, Biela voda Nad traťou 1342/28 Kežmarok
Mgr. Magdaléna Ochabová   Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
Mgr. Katarína Dubravická   Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
Ing. Mária Dudová   Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce