90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Harmonogram vzdelávania v školskom roku 2021-2022

Vzdelávanie učiteľov programu Etika v podnikaní  v školskom roku 2021/2022 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov
(júl 2021 – jún 2022) s časovou dotáciou 60 hodín.  

Na základe protokolu o úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi
alebo odbornému zamestnancovi certifikát.  

Časový harmonogram - prehľad
 • Registrácia do portálu: začiatok 12. júl 2021 - koniec 4. august 2021
 • Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy 
  (dištančné štúdium) -  2. august 2021 - 2. december 2021
 • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní
  (prezenčné štúdium, Bratislava) -   9. - 10. september 2021
  Fotogaléria
 • Modul 3: Prípadová štúdia 
  (dištančné štúdium) 2. december 2021 - 2. marec 2022
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní
  (prezenčné štúdium) - február 2022   
 • Záverečné pohovory -  jún 2022  (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)