90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Harmonogram vzdelávania v školskom roku 2020-2021

Vzdelávanie učiteľov programu Etika v podnikaní  v školskom roku 2020/2021 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov
(júl 2020 – jún 2021) s časovou dotáciou 60 hodín.  

Na základe protokolu o úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi
alebo odbornému zamestnancovi certifikát.  

Časový harmonogram - prehľad
 • Registrácia do portálu: začiatok 27. júl 2020 - koniec 10. august 2020
 • Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy 
  (dištančné štúdium) -  10. august 2020 - 10. december 2020
 • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní
  (prezenčné štúdium, Bratislava) -   10. - 11. september 2020
 • Modul 3: Prípadová štúdia 
  (dištančné štúdium) 10. december 2020 - 10. marec 2021
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní
  (prezenčné štúdium) - február 2021 v Bratislave,  prípadne v Žiline 
 • Záverečné pohovory -  7. - 11. jún 2021  (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)