90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v školskom roku 2019-2020

Prihláška na vzdelávanie

Kontinuálne inovačné vzdelávanie učiteľov programu Etika v podnikaní  v školskom roku 2019/2020 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov (júl 2019 – jún 2020) s časovou dotáciou 110 hodín.  

Kontinuálne inovačné vzdelávanie a počet uvedených kreditov za jeho úspešné absolvovanie sa viaže k aktuálne platnému zákonu č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade platnosti a nadobudnutia účinnosti nového, pripravovaného znenia uvedeného zákona budeme prihlásených učiteľov informovať o zmenách vo vzdelávaní.

Poplatky za vzdelávanie nových učiteľov sú stanovené nasledovne: riadne vyplnené a prijaté prihlášky na vzdelávanie

 • do 30. apríla 2019 do 23:59 = 60,- € za osobu;
 • prijaté od 1. mája do 31. mája 2019 do 23:59 = 70,- € za osobu;
 • prijaté od 1. júna do 12. júla 2019 = 80,- € za osobu.

Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Vyššie uvedené poplatky platia len v prípade zapojenia sa školy a nového učiteľa do programu v danom školskom roku. Inak je poplatok za vzdelávanie stanovený vo výške 250,- €.

Časový harmonogram - prehľad
 • Registrácia do portálu: 5. august 2019
 • ​Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • -  5. august 2019 - 5. december 2019
 • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) -   21. - 23. august 2019
  Účastníkom vzdelávania budú podrobnejšie informácie včas zaslané. 
 • Modul 3: Program JA Etika v podnikaní (dištančné štúdium) 5. december 2019 - 5. marec 2020
 • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 9. marec 2020 v Bratislave ,  v Žiline 13. marca 2020  - presné inštrukcie budú účastníkom vzdelávania včas oznámené,  termín a miesto  miesto konania závisia od počtu prihlásených účastníkov.
 • Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie -  24. máj 2020
 • Záverečné prezentácie a pohovor -  9. - 11. jún 2020  (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)