Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2018/2019

Učiteľ  Škola 
Ing. Jana Bakovková Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Mgr. Jana Balková Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
Ing. Eva Bellová Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Ing., Mgr. Anna Bránická Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
Ing. Daniela Bučková Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
 Jaroslava Cvoreňová Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
Ing. Kvetoslava Danková Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Ing. Anna Drahovská Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
PhDr. Ladislav Fuchs Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
Mgr. Jana Gabrišová Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Mgr. Dana Gálová Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
Ing. Marta Greňová SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Mgr. Adriana Guothová Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Ing. Patrícia Halajová Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
RNDr. Renáta Koniarová Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Ing. Andrea Kovaľová Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
Ing. Zuzana Krajňáková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Darina Krónerová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Mgr. Daniela Kubincová Gymnázium, Varšavská 1, Žilina
Ing. Ľudmila Kvasnovská Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany
  Ľuba Kӧbӧl Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Mgr. Ivica Laurincová Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen
Ing. Miriam Lidajová Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Ing. Silvia Maruniaková Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Ing. Anna Masláková Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
PhDr. Jana Mašlonková Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok
Mgr. Viera Mazúrová Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Mgr. Soňa Mináriková SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Mgr. Dana Mockovčiaková Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Ing. Jana Mudroňová Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Mgr. Magdaléna Ochabová Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Ing. Jaroslava Ostrožlíková Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany
Mgr. Libuša Podhradská Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Ing. Jana Pomajbová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Paed Dr. Miriam Sterczová Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Mgr. Anna Svetíková Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
Ing. Eva Šurinová Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Ing. Henrieta Takácsová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Mgr. Peter Urban Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Ing. Alica Vitková Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Ing. Viera Zlatohlávková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Tatiana Znancová Gymnázium Krompachy, Lorencova 46, Krompachy