Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2017/2018

Zoznam škôl a učiteľov zapojených do programu JA Etika v podnikaní v školskom roku 2017/2018

 

Učiteľ Škola
Ing. Anetta Babulicová   Stredná odborná škola  obchodu  a  služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
Ing. Jana Bakovková   Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Mgr. Katarína Balanová   Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava
Ing. Gabriela Bányászová   SOŠ-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Ing. Alena Behrová   SOŠ, Ul. slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Ing. Alena Behúňová   Gymnázium J. Lettricha, J. Lettricha č. 2, Martin
Ing. Eva Bellová   Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Mgr. Dana Bessenyeiová   Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Ing., Mgr. Anna Bránická   Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
Ing. Daniela Bučková   Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Ing.  Kvetoslava Danková   Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
PaedDr. Zlata Dudová   Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Ing. Jana Ďurišová   Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Mgr. Michal Eliáš   Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
PhDr. Ladislav Fuchs   Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
Mgr. Jana Gabrišová   Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava
Mgr. Dana Gálová   SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
Mgr. Adriana Guothová   Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 667, Liptovský Mikuláš
Ing. Patrícia Halajová   Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Renáta Kapinová   SOŠ OaS, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
RNDr. Renáta Koniarová   Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Ing. Andrea Kovaľová   Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
Ing. Zuzana Krajňáková   Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Ing. Darina Krónerová   Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Mgr. Daniela Kubincová   Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Ing. Ľudmila Kvasnovská   Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany
Mgr. Ivica Laurincová   Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen
Ing. Miriam Lidajová   Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Ing. Anna Masláková   Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
PhDr. Jana Mašlonková   Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok
Mgr. Viera Mazúrová   Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Mgr. Soňa Mináriková   SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Mgr. Dana Mockovčiaková   Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Mgr. Zdenka Mračková   Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 29, Turčianske Teplice
Mgr. Magdaléna Ochabová   Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Ing. Katarína Okoličániová   SOŠ OaS, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
Ing. Jaroslava Ostrožlíková   Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany
Ing. Erika Padychová   Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Ing. Nina Pazderová   Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
Mgr. Libuša Podhradská   Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Ing. Jana Pomajbová   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Ing. Albín Sakal   Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Mgr. Mária Sebíňová   Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
Ing. Viola Sittová   Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
PaedDr. Miriam Sterczová   Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Mgr. Anna Svetíková   Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
Ing. Tatiana Škodová PhD. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Ing. Eva Šurinová   Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Ing. Henrieta Takácsová   SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
PaedDr. Alena Trajdová   Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
Ing. Viera Zlatohlávková   Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
 Tatiana Znancová  Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy