Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2016/2017

Školy zaradené do  programu JA Etika v podnikaní v školskom roku 2016/2017

 

Mesto Názov Ulica
Bánovce nad Bebravou Stredná odborná škola Farská 7
Bratislava SoŠ podnikania Strečnianska 20
Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107
Bratislava Stredná odborná škola Ivanská cesta 21
Bratislava Stredná odborná škola Ivanská cesta 21
Bratislava SPŠ elektrotechnická Zochova 9
Bratislava Gymnázium Grosslingová 18
Bratislava Gymnázium Grosslingová 18
Bratislava Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35
Bratislava Hotelová akadémia Mikovíniho 1
Čadca OA D. M. Janotu Čadca 17. novembra 2701
Dolný Kubín SOŠOaS Pelhřimovská 1186/10
Dolný Kubín SOŠOaS Pelhřimovská 1186/10
Handlová SOŠ Lipová 8
Kežmarok Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2
Kežmarok Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2
Komárno Stredná  Odborná Škola obchodu a služieb Budovateľská 32
Košice Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37
Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3
Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104
Košice Gymnázium Park mládeže 5
Krompachy Gymnázium Krompachy Lorencova 46
Levice SOŠ Pod amfiteátrom 7 Pod amfiteátrom 7
Levice Stredná odborná škola Ul. sv. Michala 36
Levice Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Pod amfiteátrom 7
Liptovský Mikuláš Evanjelická spojená škola Komenského 10
Liptovský Mikuláš SOŠ polytechnická Demänovská cesta 669
Martin Gymnázium J.Lettricha J.Lettricha č.2
Martin Gymnáium Jozefa Lettricha Ul.J.Lettricha 2
Moldava nad Bodvou SOŠ-Szakközépiskola Hlavná 54
Myjava Gymnázium Jablonská 5
Námestovo Stredná odborná škola Hattalova 968/33
Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80
Nové Zámky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3
Nové Zámky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3
Piešťany Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28
Považská Bystrica Obchodná akadémia Jesenského 259/6
Považská Bystrica Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1129/49
Ružomberok Spojená škola Scota Viatora 8
Snina Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23
Spišská Nová Ves Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1
Svit Stredná odborná škola Štefánikova 39
Štúrovo Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Múszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana
Trnava Obchodná akadémia Kukučínova 2
Trnava Stredná priemyselná škola Komenského
Turčianske Teplice Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116
Turčianske Teplice SŠ-Gymnázium M.Galandu Horné Rakovce 1440/29
Tvrdošín Spojená škola Tvrdošín Medvedzie 133I1
Zvolen Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164
Žilina Gymnázium Varšavská 1
Žilina Gymnázium bilingválne Ul. T. Ružičku 3