Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2014/2015

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní

Por.číslo

Názov školy

Ulica

Mesto

1.

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23

Snina

2.

Gymnázium J. Lettricha

Jozefa Lettricha 2

Martin

3.

Stredná odborná škola

Štefánikova 39

Svit

4.

Gymnázium Andreja Vrábla Levice

Mierová 5

Levice

5.

Obchodná akadémia Michalovce

Kapušianska 2

Michalovce

6.

Stredná odborná škola podnikania

Laskomerského 3

Brezno

7.

Obchodná akadémia

Tehelná 4

Hlohovec

8.

Stredná odborná škola-Szakkozépiskola

Hlavná 54

Moldava nad Bodvou

9.

Stredná priemyselná škola dopravná

Palackého 14

Košice

10.

Gymnázium

Varšavská 1

Žilina

11.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Zochova č.9

Bratislava

12.

Obchodná akadémia

Nevädzová

Bratislava

13.

Stredná odborná škola

Lipová 8

Handlová

14.

Súkromná stredná odborná škola

Postupimská 37

Košice

15.

Stredná odborná škola podnikania

Červenej armády

Martin

16.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Zbrojničná 3

Košice

17.

Súkromná stredná umelecká škola

Môťovská cesta 8164

Zvolen

18.

Stredná odborná škola

Hattalova 968/33

Námestovo

19.

Hotelová akadémia

Mikovíniho 1

Bratislava

20.

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20

Bratislava

21.

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Pelhrimovská

Dolný Kubín

22. Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
23. Stredná odborná škola sv Michala 36 Levice
24. Evanjelická spojená škola Komenského 10 Liptovský Mikuláš
25. Stredná priemyselná škola Komenského 1 Trnava
26. Hotelová akadémia Južná trieda 10 Košice
27. Spojená škola Hattalova Nižná
28. Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice
29.  Gymnázium Lorencova 46 Krompachy 
30.  Obchodná akadémia  Jesenského 269/6  Považská Bystrica 
31.  Stredná odborná škola  Ul. slov.partizánov 1129/49  Považská Bystrica
32. Spojená škola ZŠ a Gymnázium  Tilgnerova14 Bratislava
33.  Obchodná akadémia D.M.Janotu 17. novembra 2701 Čadca 
34.  Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13  Hlohovec
35.  Stredná odborná škola polytechnická  Demänovská cesta 669  Liptovský Mikuláš
36  Stredná odborná škola podnikania Červenej armády 25  Martin
37.  SOŠ hotelových služieb a obchodu  Zdravotnícka 3  Nové Zámky 
38.  Stredná odborná škola obchodu a služieb  Mojmírova 99/28  Piešťany 
39.  Stredná odborná škola  Mierová 727 Strážske 
40.  Spojená škola Sota Viatora 8 Ružomberok 
41.  Spojená škola Medvedzie 133/1  Tvrdošín