Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2013/2014

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2013/2014

Por.číslo

Názov školy

Ulica

Mesto

1.

SPŠ ekektrotechnická

Komenského 44

Košice

2.

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23

Snina

3.

Gymnázium

Jozefa Lettricha

Martin

4.

Stredná odborná škola

Štefánikova 39

Svit

5.

Stredná odborná škola Majstra Pavla v Levoči

Kukučínova 9

Levoča

6.

Gymnázium Andreja Vrábla Levice

Mierová 5

Levice

7.

Obchodná akadémia Michalovce

Kapušianska 2

Michalovce

8.

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23

Snina

9.

Stredná odborná škola podnikania

Laskomerského 3

Brezno

10.

Obchodná akadémia

Tehelná 4

Hlohovec

11.

Gymnázium

Jablonská 5

Myjava

12.

Stredná odborná škola-Szakkozépiskola

Hlavná 54

Moldava nad Bodvou

13.

Stredná odborná škola podnikania

Veľkomoravská 14

Trenčín

14.

SOŠ PaT

Palackého 14

Košice

15.

Gymnázium

Varšavská 1

Žilina

16.

SPŠ elektrotechnická

Zochova č.9

Bratislava

17.

Gymnázium Š.Moysesa

Školská 13

Moldava nad Bodvou

18.

Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií

Masarykova 2

Prešov

19.

Obchodná akadémia

Nevädzová

Bratislava

20.

Súkromná obchodná akadémia Liberta

Borinská 23

Bratislava

21.

Stredná odborná škola

Breziny 282

Prakovce

22.

Stredná priemyselná škola

SNP 413/8

Myjava

23.

Stredná odborná škola

Poľná 10

Veľký Krtíš

25.

SOŠ

Lipová 8

Handlová

26.

Súkromná stredná odborná škola

Postupimská 37

Košice

27.

Stredná odborná škola podnikania

Červenej armády

Martin

28.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Zbrojničná 3

Košice

29.

Súkromná stredná umelecká škola

Môťovská cesta 8164

Zvolen

30.

Stredná odborná škola

Hattalova 968/33

Námestovo

31.

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Levická cesta 40

Nitra

32.

Stredná odborná škola

Trokanova 3

Myjava

33.

Hotelová akadémia

Mikovíniho 1

Bratislava

35.

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20

Bratislava

36.

SOŠ oas

Pelhrimovská

Dolný Kubín

37. SSOŠP EDUCO Slanická osada Námestovo
38. Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
39. Stredná odborná škola sv Michala 36 Levice
40. Gymnázium Poštová 9 Košice
41. Evanjelická spojená škola Komenského 10 Liptovský Mikuláš
42. Stredná priemyselná škola Komenského 1 Trnava
43. Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2 Kežmarok
44. Hotelová akadémia Južná trieda 10 Košice
45. Spojená škola Hattalova Nižná
46.  Stredná odborná škola technická J. Švermu 1 Zvolen
47. Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice
48. Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, s.r.o. Moyzesova 3284/4 Poprad
49.  Gymnázium Lorencova 46 Krompachy 
50.  Obchodná akadémia  Jesenského 269/6  Považská Bystrica 
51.  Stredná odborná škola  Ul. slov.partizánov 1129/49  Považská Bystrica