Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2011/2012

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2011/2012

Por.číslo

Názov školy

Ulica

Mesto

1.

SPŠ ekektrotechnická

Komenského 44

Košice

2.

Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu

Horné Rakovce 29

Turčianske Teplice

3.

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23

Snina

4.

Gymnázium

Jozefa Lettricha

Martin

5.

Stredná odborná škola

Štefánikova 39

Svit

6.

Stredná odborná škola Majstra Pavla v Levoči

Kukučínova 9

Levoča

7.

Gymnázium Andreja Vrábla Levice

Mierová 5

Levice

8.

Obchodná akadémia Michalovce

Kapušianska 2

Michalovce

9.

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23

Snina

10.

Spojená škola

Laskomerského 3

Brezno

11.

Obchodná akadémia

Tehelná 4

Hlohovec

12.

Gymnázium

Jablonská 5

Myjava

13.

Stredná odborná škola-Szakkozépiskola

Hlavná 54

Moldava nad Bodvou

14.

Stredná odborná škola podnikania

Veľkomoravská 14

Trenčín

15.

SOŠ PaT

Palackého 14

Košice

16.

Gymnázium

Varšavská 1

Žilina

17.

SPŠ elektrotechnická

Zochova č.9

Bratislava

18.

Gymnázium Š.Moysesa

Školská 13

Moldava nad Bodvou

19.

Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií

Masarykova 2

Prešov

20.

Obchodná akadémia

Nevädzová

Bratislava

21.

Súkromná obchodná akadémia Liberta

Borinská 23

Bratislava

22.

Stredná odborná škola

Breziny 282

Prakovce

23.

Stredná priemyselná škola

SNP 413/8

Myjava

24.

Stredná odborná škola

Poľná 10

Veľký Krtíš

25.

SOŠ

Lipová 8

Handlová

26.

Súkromná stredná odborná škola

Postupimská 37

Košice

27.

Stredná odborná škola podnikania

Červenej armády

Martin

28.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Zbrojničná 3

Košice

29.

Súkromná stredná umelecká škola

Môťovská cesta 8164

Zvolen

30.

Stredná odborná škola

Hattalova 968/33

Námestovo

31.

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Levická cesta 40

Nitra

32.

Stredná odborná škola

Trokanova 3

Myjava

33.

Hotelová akadémia

Mikovíniho 1

Bratislava

34.

Stredná odborná škola

Trokanova 3

Myjava

35.

Stredná priemyselná škola dopravná

Kvačalova 20

Bratislava

36.

SOŠ oas

Pelhrimovská

Dolný Kubín

37. SSOŠP EDUCO Slanická osada Námestovo
38. Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
39. Stredná odborná škola sv Michala 36 Levice
40. Gymnázium Poštová 9 Košice