Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2010/2011

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2010/2011

č. škola ulica mesto
1. Súkromná obchodná akadémia Liberta Borinská 23 Bratislava
2. Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
3. Obchodná akadémia Nevädzova 3 Bratislava
4. Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190 Bratislava
5. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova 9 Bratislava
6. Spojená škola - SOŠ Laskomerského 3 Brezno
7. Spojená škola - SOŠ podnikania Laskomerského 3 Brezno
8. Sukromná stredná odborná škola podnikania Nemocničná 2 Dolný Kubín
9. SOŠ polytechnická Dolný Kubín Kňažia Jelšavská 404 Dolný Kubín
10. Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová
11. Obchodná akadémia Tehelná 4 Hlohovec
12. Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií Palackého 14 Košice
13. Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice
14. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice
15. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
16. Gymnázium Poštová 9 Košice
17. Gymnázium Lorencova 46 Krompachy
18. Stredná odborná škola - Szakközépiskola sv. Michala 36 Levice
19. Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 Levice

20.

Stredná priemyselná škola F. Hečku 25 Levice
21. Stredná odborná škola Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča
22. Gymnázium J.Lettricha Jozefa Lettricha č.2 Martin
23. Stredná odborná škola podnikania Červenej armády 25 Martin
24. Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
25. Spojená škola Jarmočná 1 Modrý Kameň
26. Stredná odborná škola Hlavná 54 Moldava nad Bodvou
27. Gymnázium Š. Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou
28. Stredná odborná škola Trokanova 3 Myjava
29. Gymnázium Jablonská 5 Myjava
30. Stredná priemyselná škola SNP 413/8 Myjava
31. Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo
32. Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Levická 40 Nitra
33. Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok
34.  Stredná odborná škola Ul. slov. partizánov 49 Považská Bystrica
35. Spojená škola s org. zl. SOU a OA Breziny 282 Prakovce
36. Súkromná stredná odborná škola Masarykova 2 Prešov
37. Stredná priemyselná škola Bardejovská 24 Prešov
38. Spojená škola Scota Viatora 8 Ružomberok
39. Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
40. Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske
41. Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit
42. Súkromná obchodná akadémia Sv. Štefana 36 Štúrovo
43. Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Komenského 1963/10 Trebišov
44. Stredná odborná škola podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín
45. Obchodná akadémia Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín
46. Spojená škola - Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice Horné Rakovce 1440/29 Turčianske Teplice
47. Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
48. Stredná odborná škola Jabloňová 1351 Zvolen
49. Stredná odborná škola technická J. Švermu 1 Zvolen
50. Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina