Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2009/2010

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2009/2010

č. škola ulica mesto
1. Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5 Bardejov
2. Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
3. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16 Bratislava
4. Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20 Bratislava
5. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova 9 Bratislava
6. Spojená škola - SOŠ Laskomerského 3 Brezno
7. Spojená škola - SOŠ podnikania Laskomerského 3 Brezno
8. Gymnázium J. M. Hurbana 17. novembra 1296 Čadca
9. SOŠ polytechnická Dolný Kubín Kňažia Jelšavská 404 Dolný Kubín
10. Stredná odborná škola Štúrová 1388/23 A Dubnica nad Váhom
11. Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová
12. Obchodná akadémia Tehelná 4 Hlohovec
13. Stredná odborná škola - Szakközépiskola Budovateľská 32 Komárno
14. Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice
15. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice
16. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
17. Gymnázium Poštová 9 Košice
18. Gymnázium Lorencova 46 Krompachy
19. Stredná odborná škola - Szakközépiskola sv. Michala 36 Levice
20. Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 Levice

21.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Na lúkach 18 Levice
22. Stredná odborná škola Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča
23. Gymnázium J.Lettricha Jozefa Lettricha č.2 Martin
24. Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce
25. Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
26. Stredná odborná škola Hlavná 54 Moldava nad Bodvou
27. Stredná odborná škola Trokanova 3 Myjava
28. Gymnázium Jablonská 5 Myjava
29. Stredná priemyselná škola SNP 413/8 Myjava
30. Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo
31. Spojená škola Slanická osada Námestovo
32. Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
33. Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Levická 40 Nitra
34. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Osvety 17 Nová Baňa
35.  Stredná odborná škola Ul. slov. partizánov 49 Považská Bystrica
36. Spojená škola s org. zl. SOU a OA Breziny 282 Prakovce
37. Súkromná stredná odborná škola Masarykova 2 Prešov
38. Obchodná akadémia Mikszátha 1 Rimavská Sobota
39. Spojená škola Scota Viatora 8 Ružomberok
40. Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina
41. Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
42. Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske
43. Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit
44. Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany
45. Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín 1.mája 2 Trenčín
46. Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice Horné Rakovce 1440/29 Turčianske Teplice
47. Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
48. Stredná odborná škola Jabloňová 1351 Zvolen
49. Stredná odborná škola technická J. Švermu 1 Zvolen
50. Súkromná obchodná akadémia SNP 16 Žiar nad Hronom
51. Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina
52. Obchodná akadémia sv. T. Akvinského Vysokoškolákov 13 Žilina
53. Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina