Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2008/2009

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2008/2009

č. škola ulica mesto
1. Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit
2. Gymnázium Lorencova 46 Krompachy
3.

Stredná odborná škola

D. Kubín - Kňažia

Jelšavská 404 Dolný Kubín
4. Stredná odborná škola Bardejovská 24 Prešov
5. Stredná odborná škola Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča
6. Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce
7. Gymnázium Poštová 9 Košice
8. Stredná odborná škola Rosinská cesta 2 Žilina
9. Spojená škola S. Viatora 8 Ružomberok
10. Stredná odborná škola Hlavná 54 Moldava nad Bodvou
11. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
12. Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
13. Gymnázium Rastislavova 332 Nováky
14. Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske
15. Súkromná škola podnikania Nemocničná 2 Dolný Kubín
16. Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
17. Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina
18. Stredná poľnohospodárska škola Na lúkach 18 Levice
19. Gymnázium Jablonská 5 Myjava
20. Gymnázium Ľudovíta Štúra 1.mája 2 Trenčín
21. Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina
22. Gymnázium J. M. Hurbana ul. 17. novembra 1296 Čadca
23. Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice
24. Súkromná škola podnikania Klačno 4/2201 Ružomberok
25. Gymnázium Sv. Rodiny Gercenova 10 Bratislava
26. Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou
27. Gymnázium Jozefa Lettricha J. Lettricha 2 Martin
28. Stredná priemyselná škola Františka Hečku 25 Levice
29. Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Vajanského 1 Nitra
30. Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
31. Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany
32. Združená hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
33. Stredná odborná škola Trokanova 3 Myjava
34.

Spojená škola s org. zl. SOU a OA

- org. zl. OA

Breziny 282 Prakovce
35. Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 Prešov
36. Gymnázium M. Galandu Horné Rakovce 1440/29 Turčianske Teplice
37. Súkromné stredné odborné učilište Masarykova 2 Prešov
38.

MŠ, ZŠ, G, OA a ObŠ

pre telesne postihnutých

Mokrohájska 3 Bratislava
39. Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 Levice
40. Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica
41. Združená stredná odborná škola Generála Viesta 6 Revúca
42. Stredná odborná škola Slovenských partizánov 1129/49 Považská Bystrica