Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2007/2008

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2007/2008

P.č.

Škola

Ulica

Mesto

1. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymn. Skalická 1 Bratislava
2. Gymnázium J. M. Hurbana ul. 17. novembra 1296 Čadca
3. Gymnázium Jablonská 5 Myjava
4. Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
5. Gymnázium Svätej Rodiny Gercenova 10 Bratislava
6. Gymnázium Jozefa Lettricha J. Lettricha 2 Martin
7. Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica
8. Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 Prešov
9. Gymnázium Ľudovíta Štúra 1.mája 2 Trenčín
10. Gymnázium Poštová 9 Košice
11. Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
12. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
13. Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 Levice
14. Pedagogická a sociálna akadémia ul. SNP 509/116 Turčianske Teplice
15. Stredná škola s org. zl. SOU a OA - org. zl. OA    Breziny 282 Prakovce
16. Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Vajanského 1 Nitra
17. Gymnázium Komenského 13 Lipany
18. Stredná odborná škola Znievska 2-4 Bratislava
19. Stredná poľnohospodárska škola Na lúkach 18 Levice
20. Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany
21 Gymnázium M. M. Hodžu Hodžova 13 Liptovský Mikuláš
22. Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina
23. Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske
24. Združená stredná škola drevárska Lučenecká cesta 2193/17 Zvolen
25. Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou
26. Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina
27. Gymnázium Lorencova 46 Krompachy
28. Stredné odborné učilište drevárske Bardejovská 24 Prešov
29. Gymnázium Konštantínova 64 Stropkov
30. Stredná priemyselná škola Františka Hečku 25 Levice
31. Súkromná obchodná akadémia Svätého Štefana 36 Štúrovo
32. Združená stredná odborná škola Generála Viesta 6 Revúca
33. Gymnázium Alejová 1 Košice
34. Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
35. Stredné odborné učilište stavebné Slovenských partizánov 1129/49  Považská Bystrica
36. Súkromné stredné odborné učilište Masarykova 2 Prešov
37. Združená hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
38. Stredná zdravotnícka škola Pod Kalváriou 1 Nové Zámky
39. Gymnázium M. Galandu Horné Rakovce 1440/29 Turčianske Teplice
40. Združená stredná škola Masarykova 24 Prešov
41. Obchodná akadémia pre telesne postihnutých Mokrohájska 3 Bratislava
42. Združená stredná škola Štefánikova 39 Svit
43.  Združená stredná škola obchodu a služieb  S. Viatora 8  Ružomberok