Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2006/2007

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2006/2007

P.č. Škola Ulica Mesto
1. Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola Volgogradská 13 Prešov
2. Spojená škola Breziny 282 Prakovce
3. Gymnázium Školská 234/8 Považská Bystrica
4. Združená hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
5. Obchoná akadémia K. Mikzsátha 1 Rimavská Sobota
6. Združená stredná škola obchodu a služieb Žilinská cesta 24 Ružomberok
7. Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina
8. Gymnázium Š. Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou
9. Združená stredná odborná škola Generála Viesta 6 Revúca
10. Združená stredná škola sklárska Sklárska 507/12 Poltár
11. Obchoná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava
12. Obchoná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
13. Gymnázium Jablonská 5 Myjava
14. Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad
15. Združená stredná škola Štefánikova 39 Svit
16. Obchoná akadémia Milana Hodžu Ul. Martina Rázusa 1 Trenčín
17. Stredná priemyselná škola Partizánska 1059 Snina
18. Združená stredná škola drevárska Lučenecká cesta Zvolen
19. Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 Spišská Nová Ves
20. Škola pre mimoradne nadané deti a gymnázium Skalická 1 Bratislava
21. Stredná priemyselná škola SNP 8 Myjava
22. Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske
23. Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 Levice
24. Gymnázium Lorencova 46 Krompachy
25. Obchoná akadémia Inovecká ul. Topoľčany
26. Obchoná akadémia Štefánikova 39 Humenné
27. Gymnázum sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice