Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2005/2006

Školy zaradené do Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
v školskom roku 2005/2006

Súkromná obchodná akadémia - ESO Euroškola Volgogradská 13 Prešov
Spojená škola Breziny 282 Prakovce
Gymnázium Školská 234/8 Považská Bystrica
Združená hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
Obchoná akadémia K. Mikzsátha 1 Rimavská Sobota
Združená stredná škola obchodu a služieb Žilinská cesta 24 Ružomberok
Združená stredná škola Rosinská cesta 2 Žilina
Gymnázium Š. Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou
Združená stredná odborná škola Generála Viesta 6 Revúca
Združená stredná škola sklárska Sklárska 507/12 Poltár
Obchoná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava
Obchoná akadémia Kapušianska 2 Michalovce
Gymnázium Jablonská 5 Myjava
Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad
Združená stredná škola Štefánikova 39 Svit
Obchoná akadémia Milana Hodžu Ul. Martina Rázusa 1 Trenčín
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059 Snina
Stredná priemyselná škola Slovenských partizánov 1132/51 Považská Bystrica
Združená stredná škola drevárska Lučenecká cesta Zvolen
Stredná priemyselná škola drevárska Filinského 7 Spišská Nová Ves
Škola pre mimoradne nadané deti a gymnázium Skalická 1 Bratislava
Stredná priemyselná škola SNP 8 Myjava
Gymnázium Svätej Rodiny Gercenova 10 Bratislava
Stredná škola podnikania Mierová 727 Strážske
Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 Levice
Gymnázium Lorencova 46 Krompachy
Obchoná akadémia Inovecká ul. Topoľčany
Obchoná akadémia Štefánikova 39 Humenné
Gymnázum sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice