Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2020/2021

Zoznam bol aktualizovaný 22. septembra 2020

Škola Učiteľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Jana Pomajbová
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Zuzana Krajňáková
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Viera Zlatohlávková
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Patrícia Halajová
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ing. Eva Bellová
Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca Ing. Erika Padychová
Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Dana Mockovčiaková
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Darina Krónerová
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava   Dana Gálová
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Mgr. Anna Bránická
Stredná Športová Škola, Trieda SNP 104, Košice   Jaroslava Cvoreňová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava Mgr. Soňa Mináriková
Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7, Šurany Mgr. Katarína Čviriková
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Mgr. Adriana Guothová
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Ing. Soňa Jonaštíková
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Ing. Mária Hauliková
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Mgr. Lýdia Cziriová
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Mgr. Ing. Martin Pagáč
Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok PhDr. Jana Mašlonková
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava Mgr. Viera Mazúrová
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Jana Bakovková
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Stredná odborná škola služieb, Ulica sv. Michala 36, Levice Mgr. Anna Svetíková
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš Ing. Stanislava Pethövá
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica Mgr. Danka Hnilicová
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľušťa 29, Skalica Ing Katarína Korčáková
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Mgr. Magdaléna Ochabová
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Mgr. Libuša Podhradská
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Ing. Albín Sakal
Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Ing. Kvetoslava Danková
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy   Tatiana Znancová
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Ing. Henrieta Takácsová
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves Ing. Alica Vitková
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany Ing. Jaroslava Ostrožlíková
Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu, Rastislavova 39, Svit PaedDr. Miriam Sterczova
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok Ing. Radoslava Šmihovská
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen Mgr. Ivica Laurincová