Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

Škola Učiteľ programu
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Ing. Soňa Jonaštíková
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava Mgr. Viera Mazúrová
Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava Ing. Ľuba Köböl
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Mgr. Dana Gálová
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Mgr. Magdaléna Ochabová
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Mgr. Libuša Podhradská
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova č.9, Bratislava Mgr. Soňa Mináriková
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Mgr. Michal Eliáš
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Mgr. Jana Gabrišová
Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701, Čadca RNDr. Renáta Koniarová
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Darina Kronerová
Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok PhDr. Jana Mašlonková, MBA
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Ing. Kvetoslava Danková
Stredná odborná škola automobilová Košice, Moldavská cesta 2, Košice Ing. Nikoleta Puchá
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice  Jaroslava Cvoreňová
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice Ing. Andrea Kovaľová
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Ing.  Albín  Sakal
Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice Mgr. Anna Svetíková
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Jana Bakovková
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Jarmila Bónová
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Mgr. Adriana Guothová
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš Ing. Radoslava Šmihovská
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava Mgr. Dana Mockovčiaková
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Mgr. Anna Bránická
Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra Ing. Viera Zlatohlávková
Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra Ing. Zuzana Krajňáková
Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra Ing. Eva Bellová
Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra Ing. Patrícia Halajová
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Jana Pomajbová
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Ing. Henrieta Takácsová
Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov Ing. Daniela Bučková
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves Ing. Alica Vitková
Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit Paed Dr. Miriam Sterczová
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany Ing. Jaroslava Ostrožlíková
Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7, Šurany Mgr. Katarína Čviriková
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín Ing.  Eva Šurinová
Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen Mgr. Ivica Laurincová
Gymnázium, Varšavská, Žilina Mgr. Daniela  Kubincová