Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2022/2023

Zoznam ja zoradený podľa dátumu prihlásenia a aktualizovaný 4. októbra 2022

Škola Učiteľ
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Jana Bakovková
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Jarmila Bónová
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Mgr. Anna Bránická
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice   Jaroslava Cvoreňová
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava Ing. Viera Červenáková
Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7, Šurany Mgr. Katarína Čviriková
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Ing. Kvetoslava Danková
Gymnázium, Alejová 1, Košice Ing. Kvetoslava Danková
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Mgr. Katarína Dubravická
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Ing. Mária Dudová
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Zuzana Dvorčáková
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Mgr. Jana Gabrišová
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Mgr. Dana Gálová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice Ing. Marta Greňová
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice   Marina Gribushina
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Mgr. Adriana Guothová
Obhodná akadémia , Bolečkova 2, Nitra Ing. Patrícia Halajová
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Ing. Mária Hauliková
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Tomáš Chromčo
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Ing. Soňa Jonaštíková
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Anna Košútová
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica Ing. Renáta Krištoffová
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš Ing. Renata Lenková
Obchodná akadémia , Jesenského 259/6, Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková
Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok PhDr. Jana Mašlonková
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Ing. Marta Melayová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava Mgr. Soňa Mináriková
Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Dana Mockovčiaková
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok Ing. Dana Navarová
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Mgr. Magdaléna  Ochabová
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany Ing. Jaroslava Ostrožlíková
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Mgr. Ing. Martin Pagáč
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš Ing. Stanislava Pethövá
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ing. Jana Pomajbová
Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit Paed Dr. Miriam Sterczová
Stredná odborná škola služieb, Ulica sv. Michala 36, Levice Mgr. Anna Svetíková
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Ing. Henrieta Takácsová
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Mgr. Tatiana Znancová
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Mgr. Oto Žarnay