Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021/2022

Zoznam ja zoradený podľa dátumu prihlásenia a aktualizovaný 16. septembra 2021

Učiteľ Škola
Beáta Andrášová Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Jana Bakovková Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Eva Bellová Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Anna Bránická Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Jaroslava Cvoreňová Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Lýdia Cziriová Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Viera Červenáková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
Katarína Čviriková Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7, Šurany
Kvetoslava Danková Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košie
Ivona Drenčáková Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Mária Dudová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Zuzana Dvorčáková Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Katarína Eszenyiová Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
- Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Dana Fotulová Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, Exnárova 8, Košice
Jana Gabrišová Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Anna Gallová Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Dana Gálová Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
Adriana Guothová Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Ľudovít Guzmický Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 2, Skalica
Patrícia Halajová Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Veronika Hrnčiarová Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Soňa Jonaštíková Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Zuzana Klučiarová Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Katarína Kováčová Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
- Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Andrea Kovaľová Súkromná stredná odborná škola ekonomicko - technická, Postupimská 37, Košice
Zuzana Krajňáková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Renáta Krištoffová Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
Darina Krónerová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Renata Lenková Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Miriam Lidajová Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Jana Mašlonková Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok
Viera Mazúrová Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Soňa Mináriková Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Dana Mockovčiaková Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava
Dana Navarová Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
Magdaléna Ochabová Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Jaroslava Ostrožlíková Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Martin Pagáč Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Stanislava Pethövá Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Jana Petkaničová Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Jana Pomajbová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Monika Rolková Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Miriam Sterczová Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu, Štefánikova 39, Svit
Anna Svetíková Stredná odborná škola služieb, Ulica sv. Michala 36, Levice
Eva Šurinová Spojená priemyselná škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Henrieta Takácsová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Patrik Tomša Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 2, Skalica
Alica Vitková Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Viera Zlatohlávková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Tatiana Znancová Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Mária Žiaková Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava