Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021/2022

Zoznam ja zoradený podľa dátumu prihlásenia a aktualizovaný 14. mája 2021

Učiteľ Škola
Eva Bellová Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Viera Zlatohlávková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Zuzana Krajňáková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Patrícia Halajová Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Zuzana Dvorčáková Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Jana Petkaničová Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Lýdia Cziriová Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Zuzana Klučiarová Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Dana Fotulová Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, Exnárova 8, Košice
Beáta Andrášová Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Veronika Hrnčiarová Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Viera Červenáková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
Renata Lenková Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Jana Bakovková Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Katarína Kováčová Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
- Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Katarína Eszenyiová Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb
- Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Monika Rolková Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Kvetoslava Danková Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košie
Anna Gallová Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Ivona Drenčáková Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Mária Dudová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Stanislava Pethövá Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Jana Pomajbová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom