Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Zadanie, forma a rozsah súťažných prác v 1. kole súťaže

Zadanie súťažnej prípadovej štúdie pre prvé (korešpondenčné) kolo súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť 2018/2019 (na stiahnutie)

Čo je prípadová štúdia a ako postupovať pri jej riešení.

Forma a rozsah súťažných prác v 1. kole súťaže

Práca musí:

  • byť písaná na počítači,
  • byť písaná v slovenskom jazyku,
  • mať rozsah 1,5 – 3 strany čistého textu (do tohto rozsahu sa neráta úvodná strana),
  • mať veľkosť písma v texte 12, veľkosť všetkých okrajov 2,5 cm,
  • forma grafickej úpravy je na zvážení študentov v tíme.

POZOR: Cieľom práce nie je strohý opis alebo vedecká práca. Dôležitý je pohľad študentov na riešenie prípadovej štúdie, ich osobný postoj a názor.
Štruktúra práce:

<Názov školy>, <Adresa>.
<Mená súťažiacich v tíme>

VAMI ZVOLENÝ NÁZOV SÚŤAŽNEJ PRÁCE


ÚVOD
JADRO - myšlienkové pochody pri riešení prípadovej štúdie,názory, postoje, riešenia...atď.
ZÁVER

Miesto a dátum vypracovania
 

Kritériá hodnotenia:

1. ZROZUMITEĽNOSŤ
Vyjadrujete svoj postoj jasne a zrozumiteľne?

2. HĹBKA
Do akej miery a hĺbky prezentujete vo svojej práci svoj názor, poukazujete na svoj postoj?

3. ZAMERANIE
Zamerali ste sa v riešení/v rozhodovaní na podstatu problému? Neodbočujete od problému?

4. ROZHODNUTIE
Je názor, ktorý prezentujete vo svojej práci rozumný, jednoznačný a poukazuje na zodpovedné etické rozhodnutie? Ste ako autori práce so svojim rozhodnutím stotožnení? Prezentované rozhodnutie je výsledkom hodnôt, ktoré sa snažíte v živote dosiahnuť? Poučenie ...?
Tieto kritéria sú hodnotené škálou od 0 – 10 bodov. Od jedného porotcu máte tak možnosť získať maximálne 40 bodov. Tím, ktorý dosiahne najvyššie bodové hodnotenie vyhráva a postupuje do finále.
 

Vo finále sa ďalej hodnotí:

5. ÚROVEŇ PREZENTAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 
(úroveň vyjadrovania, komunikácia s publikom, neverbálna komunikácia, schopnosť reagovať na otázky, schopnosť argumentovať)

2. DODRŽIAVANIE ČASOVÉHO LIMITU
 

3. CELKOVÝ IMIDŽ 
(vystupovanie prezentujúcich, oblečenie – očakáva sa biznis oblečenie)

4. CELKOVÝ DOJEM A ÚROVEŇ PREZENTÁCIE

Všetky kritéria sú hodnotené škálou od 0 – 10 bodov. Tím, ktorý dosiahne najvyššie bodové hodnotenie vyhráva.