90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v školskom roku 2019-2020

Inovačné vzdelávanie učiteľov programu Etika v podnikaní  v školskom roku 2019/2020 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov (júl 2019 – jún 2020) s časovou dotáciou 110 hodín.  

Vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 (Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. 

Časový harmonogram - prehľad
  • Registrácia do portálu: 5. august 2019
  • ​Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
  • -  5. august 2019 - 5. december 2019
  • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Etika v podnikaní (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) -   21. - 23. august 2019
    Účastníkom vzdelávania budú podrobnejšie informácie včas zaslané. 
  • Modul 3: Program Etika v podnikaní (dištančné štúdium) 5. december 2019 - 5. marec 2020
  • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 7. február 2020 v Bratislave ,  v Žiline 13. február 2020  
  • Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie -  24. máj 2020
  • Záverečné prezentácie a pohovor -  9. - 11. jún 2020  (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)