90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v školskom roku 2018-2019

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie učiteľov programu JA Etika v podnikaní  v školskom roku 2018/2019 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov (júl 2018 – jún 2019) s časovou dotáciou 110 hodín.  Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Časový harmonogram - prehľad

Termíny sú zatiaľ orientačné, presné termíny budú upravené k začiatku školského roku.

  • Registrácia do portálu: 10. august - 20. august 2018
  • Modul 1: Úvod do problematiky - online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
    -  20. august 2018 - 20. december 2018
  • Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu  JA Etika v podnikaní (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) -  22. - 24  august 2018 
  • Modul 3: Program JA Etika v podnikaní (dištančné štúdium) 20. december 2018 - 20. marec 2019
  • Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní - 18. marec 2019 v Bratislave a 22. marec 2019 v Žiline - presné inštrukcie, úprava termínu bude účastníkom vzdelávania včas oznámená, miesto (miesta) konania závisia od počtu prihlásených účastníkov.
  • Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie -  25. máj 2019 
  • Záverečné prezentácie a pohovor -  10. - 14. jún 2019  (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)