Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

Škola učiteľ
Kežmarok, Súkromná spojená škola, Biela voda 2 PhDr. Jana Mašlonková, MBA
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková,
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Jaroslava Ostrožlíková