Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

škola
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Mgr. Viera Mazúrová
Bratislava, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 Ing. Ľuba Köböl
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 RNDr. Renáta Koniarová
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Kronerová
Kežmarok, Súkromná spojená škola, Biela voda 2 PhDr. Jana Mašlonková
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková
Košice, SOŠ automobilová Košice, Moldavská cesta 2 Ing. Nikoleta Puchá
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Andrea Kovaľová
Levice, Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36 Mgr. Anna Svetíková
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Jana Bakovková
Liptovský Mikuláš, SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669 Mgr. Adriana Guothová
Myjava, Gymnázium, Jablonská 5 Mgr. Dana Mockovčiaková
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Mgr. Anna Bránická
Nitra, Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková
Nitra, Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková
Nitra, Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová
Nitra, Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2 Ing. Patrícia Halajová
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Jana Pomajbová
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová
Považská Bystrica, Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Jaroslava Ostrožlíková
Šurany, Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7 Mgr. Katarína Čviriková
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing.  Eva Šurinová
Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 Mgr. Ivica Laurincová
Žilina, Gymnázium, Varšavská Mgr. Daniela  Kubincová